ทริป วันที่ 5 มีนาคม

ไปแถวเกาะเต่ายังพอได้ตัวครับ