หมาย แหล่งสถานที่ตกปลากระพงสมุทรสาคร

ผลงานตกปลากระพงของน้า สันติ เพียรอนุกูลบุตร วิธีการตกใช้กุ้งขาวเป็น ทุ่นลอย ในการตกนะครับ สถานที่บ่อน้าตุ๊ ค่าคัน 300 บาท แถวๆ วัดสหธรรม พันท้ายนรสิงห์